Oktober 2012

Widerøe1. plass

Byrå: McCann
Kreativt team:
Konsulent: Janne Espevalen
Prosjektleder: Camilla von Borcke
Prod.selskap: Sagveien Resort
Kunde: Widerøe
Juryens begrunnelse:

En gjeng morgenkvikke folk kunne gledelig konstatere at nivået i oktober var som rundstykkene til Annebeth. Og de var gode. Som det ble sagt: Mindre flaut og mer bra, med fine og verdige pallplasseringsinnehavere. På toppen troner et flyselskap i medvind.
1. Widerøe
Gullet i oktober går til Widerøes to spoter for kampanjen som inviterer én gjest fra hver av selskapets destinasjoner til å bli med å feire årets flyselskap. Som juryen forøvrig synes er en veldig god kampanje. God idé i bånn, godt produsert, godt skuespill og ikke minst relevant eksponering av destinasjonene. Dessuten er stemningen deilig nede, og ikke rølpete oppe, som det gjerne blir når destinasjoner samles til fest.

»
Fest 1
»
Fest 2

Blåkläder2. plass

Byrå: Både Og Radiobyrå
Kreativt team:
Konsulent: Ola-Per Ekblom
Prosjektleder: Benedikte Kluge
Prod.selskap: Både Og Radiobyrå
Kunde: Blåkläder
Kundeansv.: Henrik Holm
Juryens begrunnelse:

En god gammel släger tar andreplassen i oktober. Konseptet er veldig godt likt i juryen, og sannsynligvis også ut over eteren. Særlig kaffebaren blir bejublet under juryeringen. Spesielt når bleias funksjon i spoten må beskrives utdypende for de av jurymedlemmene med mer snever fantasi. Konseptet er så stort at vi kunne ønske det var vi som skulle skrive neste runde. Og så bra at det eneste man kan peke på med negativt fortegn er at forventningene nestenblir for høye!

»
Jakt
»
kaffebar

McDonalds3. plass

Byrå: NORD DDB Oslo
Kreativt team:
Konsulent: Lars Hafstad
Prosjektleder: Silje Linge
Prod.selskap: Sagveien Resort
Kunde: McDonalds
Juryens begrunnelse:

Tredjeplassen denne måneden går til McDonalds, med spoten pessimist. Juryen valgte å trekke frem én av flere innsendte spoter. Vi liker konseptet "kom som du er", og synes at karikaturer av nettopp menneskelige stereotyper (som pessimistene) er gøy. Fordi det er noe sant og gjenkjennelig ved det. En McDonalds-ansatt støter antakeligvis på ganske få hypnotisører og sirkusdirektører, men desto fler rare folk. Og de vil vi gjerne høre om!  Håper at det kan inspirere til å skrive mer.

»
Pessimist