Produksjonselskap logg inn

Her kan du, som representant for et produksjonsselskap, laste opp kampanjer med tilhørende spotter for kommende Sølvmikken-kåringer. 

Dersom du er representant for et produksjonsselskap og ikke har fått ditt brukernavn og passord, vennligst kontakt victoria[at]kreativtforum[dot]no.

*Team bestående av flere enn to personer:

Dersom teamet består av flere enn to, må det spesifiseres hvilke to som utgjør hovedteamet. Dette fylles inn i innsendingssystemet rett etter «Kreativt team».

Frister Sølvmikken Januar - desember 2018

 

Prod. selskap frister

Frister jury

Jurymøter

Publisering (fredag)

Januar

1. februar kl 23.59

5.februar kl 23.59

14. februar

23. februar

Februar

1. mars kl 23.59

5. mars kl 23.59

7. mars

16. mars

Mars

3. april kl 23.59

6. april kl 23.59

11. april

20. april

April

2. mai kl 23.59

7. mai kl 23.59

9. mai

25. mai

Mai

1. juni kl 23.59

4. juni kl 23.59

6. juni

15. juni

Juni

2. august kl 23.59

6. august kl 23.59

8. august

17. august

Juli

2. august kl 23.59

6. august kl 23.59

8. august

17. august

August

3. september kl. 23.59

7. september kl. 23.59

12. september

21. september

September

1. oktober kl. 23.59

5. oktober kl 23.59

10. oktober

19. oktober

Oktober

5. november kl 23.59

9. november kl 23.59

14. november

23. november

November

3. desember kl. 23.59

6. desember kl 23.59

12. desember

19. desember

Desember

3. januar kl. 23.59

7. januar kl. 23.59

9. januar

18. januar

Produksjonselskap innloggingskjema