Jurykriterier

Hva kan sendes inn til Sølvmikken:

Radioreklame, kampanjer, enkeltarbeider eller annen kommersiell bruk av radio som har vært på luften hos P4 Lyden av Norge, P5 Hits, P6 Rock eller P7 Klem, P6 Rock, P7 Klem, P8 Pop eller NRJ i løpet av den foregående måned.

Innsendte arbeider skal ha vært produsert og rykket inn for annonsørens penger og bestilt som en reell radiokampanje (unntaket er pro bono-produksjoner for veldedige kunder), godkjent av oppdragsgiver og ikke vært i strid med norsk lov. Dette gjelder også KM-spotter som sendes inn til Sølvmikken. Spotter som har vært sendt inn 1 gang kan ikke sendes inn igjen i Sølvmikken.

Dette skal juryen legge vekt på ved vurdering av innsendte arbeider:

Godt tenkt (strategi, konsept, kommunikasjonsverdi)
 Evner spottene å engasjere målgruppen i forhold til den jobbe de er ment å gjøre.

Godt funnet på (ideen, manusarbeidet)
 Er strategien dramatisert på en original måte.

Godt gjennomført (produksjonen, helheten)
 Er spottene godt produsert med tanke på skuespill, produksjonen og helheten.

Nyskapning
 Juryen skal være på utkikk etter nyskapning innen alle 3 områder.

Praktisk gjennomføring av juryering:

Juryen samles og hører gjennom samtlige innsendte arbeider. Deretter gir hvert jurymedlem poeng til de fire beste jobbene. De jobbene som mottar 2 poeng eller flere ansees som nominerte. Deretter gjennomhøres og diskuteres de nominerte jobbene. Ved endt diskusjon gir jurymedlemmene henholdsvis 10, 7 og 5 poeng til de 3 beste jobbene. Merk: Best jobb får flest poeng.

Ved inhabilitet brukes et utregningssystem som gjør at det inhabile medlemmet avgir en stemme som representerer gjennomsnittet av de andre medlemmenes stemmer.