September 2005

QXL1. plass

Kreativt team:
Prod.selskap: Stig og Stein Radiobyrå
Kunde: QXL
Juryens begrunnelse:

En veldig god idè tatt ut enkelt og tydelig. Juryen liker hvordan man bringer spenning inn i ganske hverdagslige handlesituasjoner. Spottene er godt skrevet. Det er dessuten rent, pent og svært fornøyelig å høre på. Det var litt uenighet på om de tre spottene var for like? Men diskusjonen var allikevel ikke heftigere enn at QXL stikker av med Sølvmikken for September.

»
Sep 01
»
Sep 02
»
Sep 03

Findexa2. plass

Kreativt team:
Prod.selskap: Stig og Stein Radiobyrå
Kunde: Findexa
Juryens begrunnelse:

Juryen liker godt innfallsvinkelen på disse spottene. Artig og relevant å bruke hukommelse og fornuft som utgangspunkt på et produkt som Gule Sider. Dessuten styrer man fint unna en typiske radiovoiceover. Både lydbilde og dramatisering skapte diskusjon. Deler av juryen mente det kunne oppfattes litt energiløst og kjedelig. På den annen side, hvor morsom er fornuften.

»
Sep 01
»
Sep 02
»
Sep 03

Osle T-Banedrift3. plass

Kreativt team:
Prod.selskap: Cutting Edge Productions (CEP)
Kunde: Osle T-Banedrift
Juryens begrunnelse:

Juryen var ganske samstemte på at et trafikkhelikopter som ikke har noen grunn til å eksistere er en god idè. Hvis man legger til side det man vet om T-banen og punktlighet, så er dette underholdende. Allikevel sitter man igjen med følelsen av et potensiale som ikke er utnyttet til det fulle.

»
Sep 01
»
Sep 02
»
Sep 03
»
Sep 04